JORNADA DE TRANSFERÈNCIA

El divendres 30 de juny vam fer la jornada de transferència al claustre. Vam poder presentar els notres projectes GEP i compartir i reflexionar amb la resta de companys. A continuació podeu veure algunes fotos de la jornada:

VÍDEO 1

VÍDEO 2

VÍDEO 3

Gràcies a tots i moltes felicitats!!!

02

07 2017

Reflexions finals GEP 2 – Primària

El GEP ens ha ajudat a crear projectes que incloguin l’anglès i una altra àrea. En el nostre cas, ambdós projectes eren sobre art i ens sentim orgullosos del nostre treball. Hem vist que els nens aprenen i utilitzen l’anglès per comunicar-se entre ells.
El GEP2 ha estat un projecte més gran que el de primer any i les dificultats han estat diferents. El problema més gran ha estat la interacció oral. Els nens solen parlar anglès amb els professors, però no entre ells. Aquest ha estat un gran rept perquè no parlaven tant com podien, encara que tenien el suport lingüístic. D’altra banda, és difícil concentrar-se durant dues hores seguides ja que els nivells entre alumnes són diferents.
El nivell de la llengua també ha estat més elevat per a la classe en què vam realitzar el projecte. Ens vam trobar que hi havia una falta de vocabulari i d’expressions bàsiques que feien més lenta la tasca i per tant ens han fet pensar que la predicció i preparació lingüística és bàsica.
Per finalitzar estem molt satisfets amb el resultat final del nostre projecte. Els nens han viscut amb il•lusió la presentació de les seves creacions i poder ensenyar a la resta de l’escola el que havien estat fent durant el curs. I d’aquesta manera hem pogut comprovar que els nens han assolit els objectius del projecte.
Lorena i Pere – Primària

02

07 2017

Jornada de transferència al claustre

El divendres 30 de juny de 2017 tindrà lloc la jornada de transferència a la Sala d’Actes de l’escola. Tots els participants del projecte Erasmus+ compartiran la seva experiència amb la resta del claustre de professorat.

Us mantindrem informats!!!

02

07 2017

Reflexions finals GEP 2 – ESO

REFLEXIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE LA FORMACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE “LET’S DISCOVER A NEW ART LANGUAGE: PICASSO AND CUBISM”

Entre els mesos de febrer i març es va dur a terme la implementació del projecte “Let’s Discover a New Art Language: Picasso and Cubism” a 3r d’ESO. D’una banda, ha estat una vivència molt satisfactòria i enriquidora, ja que els alumnes s’han mostrat, en general, interessats i receptius, tant pel tema escollit com per les tasques proposades. D’altra banda, cal mencionar que en aquest projecte la major part de les explicacions i aclariments s’han realitzat en anglès, el que ha fet que els alumnes se sentissin animats a participar fent servir aquesta llengua; això ha fet que el nivell d’involucració dels alumnes en aquest projecte hagi estat força satisfactori. Així mateix, s’ha d’aclarir que el projecte no s’ha pogut acabar en el temps proposat, 4 o 5 sessions, però hi hem continuat treballant al llarg del 3r Trimestre perquè els alumnes es mostraven engrescats i animats amb la continuació del projecte i la realització del producte final, que va consistir en la creació de la maqueta d’un ballet d’estil cubista, així com l’elaboració d’un text argumentatiu que defensés la idea que aquella maqueta era la que millor recollia les característiques del llenguatge cubista. Així, cal dir que els alumnes han realitzat uns fantàstics productes finals, en què han deixat anar la seva creativitat, fent servir, alhora, el contingut i la llengua treballats durant les diferents activitats prèvies.

Si ens centrem en el que ha suposat la meva experiència en la participació en aquest GEP-2, he de dir que ha resultat una experiència enriquidora que m’ha permès ampliar i aprofundir els coneixements adquirits en el GEP-1, a més de  conèixer les vivències de les altres escoles i instituts que també han participat en aquesta formació. També m’ha servit, tal com ja vaig mencionar en la memòria del GEP-1, per reflexionar a l’entorn de les nostres pràctiques educatives i com és de necessari un canvi de metodologies per sortir de la nostra “comfort zone”. Aquest canvi pot resultar molt beneficiós per als nostres alumnes, ja que és important que se sentin partícips i responsables del seu procés d’aprenentatge i que ens converteixi a nosaltres, els professors, en facilitadors i guies que els proporcionin les bastides i les ajudes necessàries per construir aquest aprenentatge. Per últim, cal fer menció al fet que el nombre de sessions proposades per implementar el projecte en tota la seva totalitat és del tot insuficient. D’altra banda, s’ha d’assenyalar que aquest curs la formació i el seguiment i l’avaluació del projecte han resultat una mica caòtics i discordants, en el sentit que la persona formadora i la persona que en feia el seguiment no eren la mateixa, el que ocasionava que, algunes vegades, es tingués la sensació que no s’acabés d’entendre l’essència del projecte que estàvem plantejant cadascú de nosaltres. Per tant, seria un aspecte molt a tenir en compte de cara a altres projectes que la persona que proporcioni la formació en les jornades presencials sigui la mateixa que fa el seguiment en línia del projecte.

Antònia Cañadas – ESO

30

06 2017

Projecte GEP – Juny 2017

25

06 2017

GEP 2 – el nostre projecte

Hem acabat el GEP 2 i voldríem compartir amb vosaltres els Portfolios que hem fet i que recullen la nostra experiència:

Antònia Cañadas (3r d’ESO)

https://acanadas1.wixsite.com/gep-2

Lorena Calderón i Pere Casals (4t Primària)

https://lcalderon252.wixsite.com/gep2romanesque

21

05 2017

Implementació GEP 2

Des del gener fins a l’abril de 2017 la Lorena, el Pere i l’Antònia han estat implementant el seu projecte a l’aula. Després de rebre el feedback de la seva formadora, han dut a terme el projecte a l’aula i han gravat les sessions per tal de fer una posterior reflexió sobre la implementació.

Aviat podrem compartir amb vosaltres el portfolio digital que mostrarà el seu projecte.

Felicitats a tots tres, heu fet un gran treball!!!

Esperem veure els vostres portfolios aviat!!!!

09

04 2017

Vídeo presentació ESCOLA TÚRBULA

Clica, sisplau.

28

01 2017

Tercera trobada GEP 2n any interna

El dia 21 de desembre l’equip impulsor GEP es va reunir per acabar de concretar el projecte que cada docent durà a terme.

El Pere i la Lorena han fet un projecte junts que implementaran a les aules de 4t de primària (Arts and Crafts).

- Topic: Romanesque Art

- Driving question: How can we create a Romanesque Museum?

L’Antònia ha fet un projecte que implementarà a les aules de 3r d’ESO (A Taste of Art).

- Tema: Picasso

- Driving question: “How did Picasso change modern art language?”

05

01 2017

Segona trobada GEP 2n any interna

El 30 de novembre es va reunir el grup impulsor GEP després de la segona sessió de formació. En aquests moments els mestres implicats estan acabant de perfilar el seu projecte i treballant intensament en la “driving question” que guiarà el seu projecte. El projecte que han de dissenyar ha de contenir els següents ingredients:

05

01 2017