Archive for octubre, 2015

Equip impulsor GEP

El grup impulsor a la nostra escola està format per:

Esther Novo (Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat)

Anna Aguilera (Cap d’Estudis de Primària)

Antònia Cañadas (Professora d’ESO)

Lorena Calderón (Mestra de Primària)

Pere Casals (Mestre de Primària)

10

10 2015

Formació GEP 1r any (2015-2016)

Les diferents sessions de formació en les quals participaran membres de l’Equip Directiu i docents del centre són les següents:

Per als membres de l’Equip Directiu

- Formació primera sessió: dimarts 29 de setembre de 2015

- Formació segona sessió: dimarts 13 d’octubre de 2015

Per als docents del centre de Primària i Secundària

- Trobada pedagògica dels centres participants en el GEP 1r any: dijous 1 d’octubre de 2015

- Formació primera sessió: dimecres 14 d’octubre de 2015

- Formació segona sessió: dinecres 4 de novembre de 2015

- Formació tercera sessió: dimecres 25 de novembre de 2015

- Formació quarta sessió: dimecres 16 de desembre de 2015

10

10 2015

Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP)

Aquest curs 2015-2016 la nostra escola participa en el GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme). Durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017 membres de l’Equip Directiu  i un grup de docents de Primària i Secundària formaran part d’aquest grup d’innovació educativa.

Què és el GEP?

09

10 2015