Archive for maig, 2016

LOGO creat per la mestra Anna Aguilera

Aquí us presentem el segon LOGO del nostre projecte GEP “A Taste of Art”. La mestra i Cap d’Estudis de Primària, l’Anna Aguilera, ha creat aquest logo per al projecte de l’escola. Aquí us el presentem:

Voldríem donar les gràcies a l’Anna per la seva col.laboració i felicitar-la pel logo que ha creat.

Moltes gràcies i felicitats!!!!!!

30

05 2016

LOGO creat per la professora Eva Muñoz

Aquí us presentem el primer LOGO del nostre projecte GEP “A Taste of Art”. La professora de Visual i Plàstica, l’Eva Muñoz, ha creat aquest logo per al projecte de l’escola. Aquí us el presentem:

Voldríem donar les gràcies a l’Eva per la seva col.laboració i felicitar-la pel logo que ha creat.

Moltes gràcies i felicitats!!!!!!

15

05 2016

Reflexions després del GEP 1r any – Primària

A quart de primària hem aplicat el GEP amb un petit projecte d’Andy Warhol. S’ha treballat el quadre de l’artista de cine Marilyn Monroe a l’assignatura de plàstica que fem en anglès.

El projecte tenia tres etapes: introducció a la figura d’Andy Warhol i del corrent artístic del pop art. Presentació del quadre i conversa sobre aquest, relacionant-lo amb la vida dels infants. Finalment els nens i nenes de quart van crear un quadre amb fotografies seves similar al que va fer Warhol de Marilyn Monroe utilitzant les tècniques pròpies del Pop Art.

Amb aquest projecte el que preteníem era apropar el Pop Art als infants, que entenguessin el moviment, que veiessin que ells i elles podien ser artistes i alhora models i utilitzar la llengua pròpia d’Andy Warhol a l’hora de treballar per posar-nos més a la pell de l’artista.

Pere Casals – Primary 4


15

05 2016

Reflexions després del GEP 1r any – Primària

El projecte que hem encetat aquest any ha sigut l’inici del projecte GEP, Grup d’Experimentació per al Plurilingüe. La nostra escola fa temps que treballa amb un enfocament AICLE en l’assignatura de plàstica i aquest projecte ens ajuda a poder augmentar el coneixement del professorat sobre aquesta manera de treballar amb l’alumnat.

El meu projecte GEP ha estat enfocat a la visual i plàstica, treballant un autor en concret i a partir d’aquí treballar la llengua anglesa i l’educació plàstica. El projecte s’ha impartit a quart de primària on hem estat treballant Andy Warhol, artista precursor del Pop Art, a través de la seva obra: les Campbell’s. A partir d’aquesta obra hem treballat la mesura, la percepció, la descripció i la crítica a través de l’art. Tal com l’autor va fer amb les Campbell’s. En el nostre cas hem escollit un producte que podem trobar a la nostra vida quotidiana per a què sigui més proper a l’alumnat, la Coca-cola. Els alumnes van fer reflexions sobre el producte i això ens va ajudar a poder crear la nostra obra d’art col·lectiva, simulant l’obra que vam estudiar.

Els nens han gaudit d’aquestes quatre sessions d’aquest petit tastet del projecte i d’aquesta manera l’any vinent acabar de concebre el projecte on podrem gaudir al màxim d’aquest artista tan estrambòtic.

Lorena Calderón – Primary 4


15

05 2016

Reflexions després del GEP 1r any – ESO

Durant del mes de febrer es va dur a terme la implementació del projecte “Dalí and Surrealism” a 3r d’ESO. Però, abans de començar a parlar sobre la implementació del projecte, m’agradaria fer cinc cèntims del que ha suposat la meva experiència pel que fa a la formació rebuda en el GEP. Encara que ja coneixia alguns aspectes tractats al llarg de la formació, ha resultat una experiència enriquidora que m’ha permès ampliar els meus coneixements i, a més, conèixer la realitat d’altres escoles i instituts que també participen en aquesta formació. També m’ha servit per reflexionar a l’entorn de les nostres pràctiques educatives i com és de necessari un canvi per sortir de la nostra “comfort zone”, un canvi que pot resultar molt beneficiós per als nostres alumnes, ja que és important que se sentin partícips i responsables del seu procés d’aprenentatge i que ens converteixi a nosaltres, els professors, en facilitadors i guies que els proporcionaran les bastides i ajudes necessàries per construir aquest aprenentatge.

Si ens centrem en la implementació del projecte, s’ha de dir que ha estat una vivència molt satisfactòria, ja que els alumnes s’han mostrat interessats i receptius, tant pel tema escollit, com per les tasques proposades. També cal mencionar que s’ha intentat que les explicacions es realitzessin en anglès, el que ha fet que els alumnes se sentissin animats a participar fent servir aquesta llengua. Així mateix, s’ha d’aclarir que no s’han pogut dur a terme totes les activitats proposades per manca de temps. Hauria estat ideal que aquest projecte s’hagués implementat al llarg de tot un trimestre, no només durant les 4 o 5 sessions plantejades des d’un bon principi, un nombre de sessions que el professorat que imparteix el GEP  va suggerir com a suficients per dur-lo a terme. D’aquesta manera, ha estat impossible arribar a elaborar el producte final proposat i que hauria servit a com síntesi de tots els aspectes i objectius plantejats des de l’inici. Tanmateix, s’ha de dir que els alumnes, encara que no hagin elaborat el producte final pensat, han realitzat una fantàstica i lliure versió del paisatge que els envolta, considerant com a punt de partida l’obra de Dalí The Persistence of Memory i recollint tot el que havien après a l’entorn de la figura d’aquest pintor i la seva obra.

Antònia Cañadas – 3rd ESO


08

05 2016