Archive for juny, 2017

Reflexions finals GEP 2 – ESO

REFLEXIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE LA FORMACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE “LET’S DISCOVER A NEW ART LANGUAGE: PICASSO AND CUBISM”

Entre els mesos de febrer i març es va dur a terme la implementació del projecte “Let’s Discover a New Art Language: Picasso and Cubism” a 3r d’ESO. D’una banda, ha estat una vivència molt satisfactòria i enriquidora, ja que els alumnes s’han mostrat, en general, interessats i receptius, tant pel tema escollit com per les tasques proposades. D’altra banda, cal mencionar que en aquest projecte la major part de les explicacions i aclariments s’han realitzat en anglès, el que ha fet que els alumnes se sentissin animats a participar fent servir aquesta llengua; això ha fet que el nivell d’involucració dels alumnes en aquest projecte hagi estat força satisfactori. Així mateix, s’ha d’aclarir que el projecte no s’ha pogut acabar en el temps proposat, 4 o 5 sessions, però hi hem continuat treballant al llarg del 3r Trimestre perquè els alumnes es mostraven engrescats i animats amb la continuació del projecte i la realització del producte final, que va consistir en la creació de la maqueta d’un ballet d’estil cubista, així com l’elaboració d’un text argumentatiu que defensés la idea que aquella maqueta era la que millor recollia les característiques del llenguatge cubista. Així, cal dir que els alumnes han realitzat uns fantàstics productes finals, en què han deixat anar la seva creativitat, fent servir, alhora, el contingut i la llengua treballats durant les diferents activitats prèvies.

Si ens centrem en el que ha suposat la meva experiència en la participació en aquest GEP-2, he de dir que ha resultat una experiència enriquidora que m’ha permès ampliar i aprofundir els coneixements adquirits en el GEP-1, a més de  conèixer les vivències de les altres escoles i instituts que també han participat en aquesta formació. També m’ha servit, tal com ja vaig mencionar en la memòria del GEP-1, per reflexionar a l’entorn de les nostres pràctiques educatives i com és de necessari un canvi de metodologies per sortir de la nostra “comfort zone”. Aquest canvi pot resultar molt beneficiós per als nostres alumnes, ja que és important que se sentin partícips i responsables del seu procés d’aprenentatge i que ens converteixi a nosaltres, els professors, en facilitadors i guies que els proporcionin les bastides i les ajudes necessàries per construir aquest aprenentatge. Per últim, cal fer menció al fet que el nombre de sessions proposades per implementar el projecte en tota la seva totalitat és del tot insuficient. D’altra banda, s’ha d’assenyalar que aquest curs la formació i el seguiment i l’avaluació del projecte han resultat una mica caòtics i discordants, en el sentit que la persona formadora i la persona que en feia el seguiment no eren la mateixa, el que ocasionava que, algunes vegades, es tingués la sensació que no s’acabés d’entendre l’essència del projecte que estàvem plantejant cadascú de nosaltres. Per tant, seria un aspecte molt a tenir en compte de cara a altres projectes que la persona que proporcioni la formació en les jornades presencials sigui la mateixa que fa el seguiment en línia del projecte.

Antònia Cañadas – ESO

30

06 2017

Projecte GEP – Juny 2017

25

06 2017