Archive for the ‘Formació’Category

Formació GEP 2n any (2016-2017)

Durant aquest curs 2016-2017 tindrà lloc la formació de 2n any del grup impulsor GEP.

Durant el primer trimestre (d’octubre a desembre de 2016) la Lorena, el Pere i l’Antònia assistiran a tres sessions formatives que els permetran planificar i dissenyar un projecte CLIL per a les seves aules. Aquest projecte l’hauran d’implementar a l’aula durant els mesos de febrer i març i recollir evidències de la seva experiència. Finalment, hauran de presentar el seu projecte a l’última sessió del GEP que tindrà lloc durant el mes d’abril de 2017.

05

01 2017

Formació GEP 1r any (2015-2016)

Les diferents sessions de formació en les quals participaran membres de l’Equip Directiu i docents del centre són les següents:

Per als membres de l’Equip Directiu

- Formació primera sessió: dimarts 29 de setembre de 2015

- Formació segona sessió: dimarts 13 d’octubre de 2015

Per als docents del centre de Primària i Secundària

- Trobada pedagògica dels centres participants en el GEP 1r any: dijous 1 d’octubre de 2015

- Formació primera sessió: dimecres 14 d’octubre de 2015

- Formació segona sessió: dinecres 4 de novembre de 2015

- Formació tercera sessió: dimecres 25 de novembre de 2015

- Formació quarta sessió: dimecres 16 de desembre de 2015

10

10 2015