LET’S CREATE WITH ARTISTS

Benvolgudes  famílies,

Enguany hem aconseguit que ens atorguin un projecte PILE (Pla Integrat de Llengües Estrangeres) pels cursos 2012-2013, 2013-2014.

Aquest projecte, que s’anomena “Let’s create with artists!” pretén que els alumnes d’Ed. Primària ,fent un ús viu i donant l’ oportunitat d’utilitzar de forma significativa la llengua anglesa, coneguin alguns artistes plàstics de diferents èpoques, i, al mateix temps, potenciar la seva creativitat artística.

Aquest projecte es durà a terme en les hores de plàstica i amb el suport  del taller d’una hora setmanal.

Els objectius que es pretenen aconseguir en aquest projecte són els que exposem a continuació.

Que els alumnes siguin capaços de:

  • Conèixer alguns dels artistes més rellevants de l’àmbit plàstic.
  • Utilitzar el repertori de coneixements que aprendran de forma significativa, per despertar la curiositat i la sensibilitat envers a altres cultures.
  • Produir obres plàstiques a través de la pròpia creativitat.
  • Expressar-se oralment en llengua anglesa
  • Comprendre textos tant orals, com escrits
  • Apropiar-se de coneixements que permetran a l’alumnat millorar el seu bagatge cultural.
  • Despertar l’esperit crític de les produccions tant les dels artistes treballats, com les pròpies i les dels companys

D’aquesta manera seguim apostant per la importància que té l’aprenentatge de la llengua anglesa en altres contextos.

About The Author

ppozo

Other posts byppozo

Author his web site

19

02 2013

Your Comment